FAQ omtrent immo huren

Wanneer kan de eigenaar mijn huurprijs indexeren?

De huurindexering dient om de huurprijs jaarlijks aan te passen aan de stijging van de levensduurte. De eigenaar moet deze schriftelijk laten weten aan zijn huurder op de datum waarop de huurder werkelijk ingetrokken is in de gehuurde woning.

Wat met de brandverzekering?

Dien je verplicht af te sluiten voor de intreding van een woning. Wettelijk gezien ontvangt u pas de sleutel als de brandverzekering in orde werd gebracht. Deze dient aangevraagd te worden bij uw verzekeringsmakelaar. De kost hiervan is afhankelijk van de grootte van uw woning, EPC, aantal inwoners, enzovoort.

Wat gebeurt er als meerdere mensen dezelfde woning willen huren?

Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan is het aan de eigenaar om de selectie te maken. De eigenaar kijkt dan ook naar de aangeleverde antecedenten. De eigenaar heeft de finale beslissing over wie de woning mag betrekken. 

Moet ik een borgsom betalen en zo ja, wanneer krijg ik die terug?

Twee maanden huur bij de aanvang van de huurperiode. Deze borgsom wordt gestort naar de verhuurder of een tussenpartij die het geld beheert en wordt binnen één maand na de goedbevonden eindinspectie na afloop van de huurperiode teruggestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Hoe wordt bepaald of ik mijn borgsom terug krijg? 

De borgsom wordt bepaald aan de hand van een plaatsbeschrijving. Deze wordt uitgevoerd bij zowel intrede als uittrede van de woning. Deze worden met elkaar vergeleken en op basis van delen die in slechtere staat werden aangetroffen wordt hiervoor een bedrag aangerekend. 

Krijg ik de plaatsbeschrijving op voorhand te zien? 

De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in het bijzijn van huurder en verhuurder. Beide partijen dienen de plaatsbeschrijving te ondertekenen alvorens deze als echt wordt beschouwd.