FAQ omtrent immo kopen

Wat is EPC?

Het EPC informeert iedereen over de Energieprestatie (energetische kwaliteit) van de woning aan de hand van een EPC-kengetal. Op die manier krijgt men een idee over de energiezuiningheid en milieuvriendelijkheid van een woongebouw. De energiescore houdt geen rekening met verbruikgegevens, maar komt tot stand door rekening te houden met de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van de verliesoppervlakten (dak, muur, vloer, ramen en deuren) en de installaties voor ruimteverwarming, sanitair warm water en ventilatie.

Wat is een kadastraal inkomen (K.I.)?

Het kadastraal inkomen stemt overeen met de jaarlijkse netto-huurprijs die in normale omstandigheden kan bekomen worden voor een onroerend goed. De netto-huurprijs is de vermoedelijke huurwaarde, verminderd met een forfaitair bedrag voor onderhouds- en herstellingskosten, nl. 40% voor een bebouwd onroerend goed en 10% voor een onbebouwd onroerend goed. Het kadastraal inkomen wordt vastgesteld door de administratie van het kadaster. Het kadastraal inkomen wordt elk jaar geïndexeerd met een bepaald percentage, teneinde het in overeenstemming te brengen met de evolutie van de huurprijzen.

Het uiteindelijke vastgestelde kadastraal inkomen zal bepalend zijn voor de jaarlijkse onroerende voorheffing, voor de aangifte in de personenbelasting, voor het bepalen van de pachtprijzen van landbouweigendommen en voor het bekomen van vermindering van registratierechten door de koper bij aankoop van een onroerend goed.

Een woning cash kopen?

Sinds 2014 is dit absoluut verboden. De overheid wil met deze strenge maatregel de strijd tegen witwaspraktijken en belastingontduiking verder aangaan. Contante betalingen gaan immers vaak hand in hand met zwart geld.

Het cashverbod is absoluut, dit betekent dat het verboden is om ook maar één euro cash te betalen! Dit geldt zowel voor de aankoopprijs van het onroerend goed, als voor het voorschot, dat doorgaans ongeveer 10% van de prijs bedraagt. De volledige betaling moet gebeuren via een overschrijving. Bovendien is het verplicht om ook het rekeningnummer van waaruit het geld zal worden betaald in de verkoopovereenkomst te vermelden.