FAQ omtrent immo verhuren

Rookmelders verplicht?

Sinds 2009 is het verplicht rookmelders te installeren per bouwlaag van de woning die wordt verhuurd. 

Huurwoningen waarvoor na 31 december 2012 een nieuw huurcontract werd afgesloten moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Voor bestaande huurcontracten is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien, met uitzondering van studentenhuisvesting. Hier werd een uitbreiding gemaakt naar bestaande contracten. Elke zelfstandige woning of kamer, bestemd voor de huisvesting van studenten, moet sinds 1 oktober 2014 uitgerust zijn met een rookmelder.

Kan ik als verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Het is als verhuurder mogelijk om een woninghuurovereenkomst met een duur van negen jaar voortijdig te beëindigen. De motieven waarop je je als verhuurder kan beroepen zijn echter wettelijk beperkt, en er kan tevens een bepaalde schadevergoeding aan de huurder verschuldigd zijn.

Wanneer moet de woninghuurwet toegepast worden? 

De woninghuurwet is pas van toepassing op je huurovereenkomst als drie cumulatieve voorwaarden vervuld zijn: