FAQ omtrent immo verkopen

Wat is een bodemattest?

Een bodemattest is een informatief document waarin informatie is opgenomen omtrent de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel. 

Hoe weet ik welke prijs ik moet vragen voor mijn woning?

Het beste is om de woning te laten schatten door Albert Vastgoed of een notaris. Aan de hand van verschillende factoren kunnen wij bepalen wat een eerlijke vraagprijs is voor jouw woning. 

Ben ik verplicht te verkopen als iemand de vraagprijs biedt?

Je bent als verkoper in principe niet onmiddellijk verplicht om je woning te verkopen wanneer iemand de vraagprijs biedt. De verkoop van een onroerend goed komt immers slechts tot stand op het ogenblik dat er een akkoord bereikt wordt over drie zaken: 

  1. Het voorwerp van de verkoop;
  2. de prijs van het pand;
  3. de identiteit van de partijen.

Wanneer een bepaalde kandidaat-koper een bod uitbrengt dat gelijk is aan de vraagprijs, maar je wil je woning eigenlijk niet aan deze specifieke kandidaat-koper verkopen, dan kan je hiertoe niet verplicht worden. Als verkoper heb je dus steeds de beslissing in handen aan wie je woning uiteindelijk verkocht wordt.

Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik mijn woning verkoop? 

De lopende brandverzekering zal van rechtswege eindigen drie maanden na het verlijden van de authentieke akte. De koper kan gedurende deze periode dus dekking genieten van de brandverzekering van de verkoper, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.